[1]
C. Sacchi and M. C. Richaud de Minzi, “Adaptacion Argentina de la entrevisia Manheim de apoyo social”, RIP/IJP, vol. 36, no. 1 & 2, Apr. 2017.