Sacchi, Carla, and Maria Cristina Richaud de Minzi. 2017. “Adaptacion Argentina De La Entrevisia Manheim De Apoyo Social”. Revista Interamericana De Psicología/Interamerican Journal of Psychology 36 (1 & 2). https://doi.org/10.30849/rip/ijp.v36i1 & 2.410.